ንብረት ሰይጣን ሒዙ ዝሰለጦ የልቦን! ሰይጣን፡ ንሄዋን፡ ብሓሶት ሓቢሉ ኣብ ኣምላኽ ክትዕምጽ ምስ ኣስሓታ፡ ኣዳም ከኣ ምስኣ፡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሰይጣን፡ ኣብ ልዕሊ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ልዕሊ ዘርኦምን፡ በቲ ኣብ ስጋኦም ዘቐመጦ ኣረጊት ሰብ ኣቢሉ፡ ኣብ ኵሉ ዓሌት ወዲ-ሰብ ብዓመጽ ኪስልጥ ዕድል ረኺቡ እዩ። ግብሪ ዓመጻ፡ ንሱ ኸኣ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ፡ ኣብኡ ሰይጣን ኣሎ። ምንጪ ሓጢኣት፡ ድያብሎስ ስለ ዝዀነ። ‘’እቲ ተመን...

read more